RIMEX 30 GR
RIMEX 30 GR
Šifra: 1721  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 590.00 RSD
Na lageru 4 Ima
Količina

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE KUKURUZ (SILAŽNI I MERKANTILNI) 0,060 + okvašivač Imox (0,1%) Jednokratni tretman kada kukuruz ima formiranih 1 do 7 listova (faze 11 -17 BBCH skale) DELOVANJE: herbicid Rimsulfuron pripada grupi sulfonil uree. Biljka herbicid usvaja folijarno ali i korenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira biosintezu aminokiselina čime se blokira dalja deoba ćelija i zaustavlja rast korova. Simptomi delovanja vidljivi su posle 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova. SPEKTAR DELOVANJA - jednogodišnje uskolisne korovske vrste: veliki muhar (Echinochloa cruss-gali), muharike (Setaria sp.), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i iz rizoma, pirevinu (Agropyrum repens) - jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (Amaranthus retroflexusus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus anuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less