BASAR 1/1
BASAR 1/1
Šifra: 175  JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,500.00 RSD
Na lageru 23 Ima
Količina

Klasa: Herbicid Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l Formulacija: EC – koncentrat za emulziju Pakovanje: 1 l Karenca: OVP Plodored: ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz (bez dodatnog tretiranja herbicidima), grašak, soja, pasulj, krompir. Posle 6 meseci na parceli se mogu sejati strna žita. U normalnom plodoredu nema ograničenja MDK(mg/kg): 0,1 Radna Karenca: 48 sati Primena: USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE Kukuruz 1,4 – 1,5 Po setvi, a pre nicanja (pre-em) DELOVANJE: selektivni herbicid na bazi S-metolahlora, pripada grupi Hloracetamida. Inhibira deobu ćelija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem. Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom odakle se akropetalno kreće u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom. SPEKTAR DELOVANJA dobro suzbija uskolisne jednogodišnje korovske vrste: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense) i širokolisne korovske vrste kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea). PREPORUKE I NAPOMENE: može biti fitotoksičan na slabo humoznim zemljištima (vrednosti ispod 1% humusa) i zemljištima čiji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vreme) može doći do prolazne fitotoksije. Može se mešati sa preparatima na bazi Terbutilazina, Fluroihloridona, Linurona. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode iznosi 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less