SMESA ZA KRMACE SK 20/1 prah
SMESA ZA KRMACE SK 20/1 prah
Šifra: 5008  JM: KG
Cena (mpc)
  • 49.00 RSD
Na lageru 60 Ima
Količina

POTPUNA SMEŠA ZA KRMAČE DOJARE SK 16% Namena: Ishrana svinja priplodnih i tovnih u periodu od 60kg telesne mase Oblik: Brašnasto. U periodu odgoja (od odbijanja do 15 kg telesne mase) prasad ostvare prosečan dnevni prirast od 250 do 350 g, uz konverziju hrane od 1,6 do 1,8 kg/kg prirasta. U periodu porasta (od 15 do 25 kg telesne mase) prasad ostvare prosečan dnevni prirast od 350 do 450 g uz konverziju hrane od 2,2 do 2,5 kg/kg prirasta. Ovaj period karakteriše veoma intenzivan prirast u kratkom vremenskom periodu uz mali utrošak hrane po jedinici prirasta.Veoma visok prirast u jedinici vremena (za 55 dana prasad povećaju telesnu masu 5 puta). Ishrana prasadi se zasniva na visokokvalitetnim koncentrovanim smešama hraniva biljnog i mineralnog porekla. SAVET U hranilici za svinje hrana mora uvek biti sveža i čista. Obezbediti optimalnu temperaturu prostora u prvim danima života U objektima za prašenje i odgoj prasadi sprovoditi sve mere dezinfekcije i dezinsekcije. Za ishranu prasadi koristiti kvalitetnu hranu

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less