ZTP-3 10/1 ZAVRSNA PRAH
ZTP-3 10/1 ZAVRSNA PRAH
Šifra: 5124  JM: KG
Cena (mpc)
  • 60.00 RSD
Na lageru 20 Ima
Količina

FINIŠER ZA PILIĆE, ŽTP-3 17% Namena: Ishrani pilića tokom poslednjih dana tova (posle 35 dana starosti) Oblik: Brašnasto i granulirano. Ishrana tovnih pilića se zasniva na visokokvalitetnim koncentrovanim smešama hraniva biljnog i mineralnog porekla. Pored osnovnih hranljivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne količine mikroelemenata i vitamina u optimalnom međusobnom odnosu. Takođe, poželjno je da smeše sadrže i druge dozvoljene aditive koji obezbeđuju dužu održivost hrane (antioksidanti), bolje varenje hrane (enzimi), brži i veći prirast (aminokiseline), ili sprečavaju pojavu uzgojnih oboljenja (kokcidiostatici). Proizvodi AGROUNIKUM sastavljani su prema potrebama živine u svim nutricionističkim pogledima, gde se posebna pažnja posvećuje odabiru kvalitetnih sirovina koje ulaze u sastav gotovih smeša bez dodataka hraniva animalnog porekla. Karekteristika naših proizvoda je dobra konverzija hrane, nizak mortalitet, zdravi i veseli pilići, meso odličnog kvaliteta bez prisustva masnih naslaga i vode. Najčešći je „brojler” tov u kome pilad za 42 dana postiže telesnu masu od 2,0 do 2,2 kg uz konverziju hrane od 1,8 do 2,0 kg/kg prirasta. SAVET Uslovi u svakom delu objekta moraju da budu ravnomerni. U toku tova ne menjati proizvođača stočne hrane. Pilići su najosetljivija kategorija na promenu uslova i hrane. Najmanje dva puta u toku dana kontrolisati provetrenost, vlažnost i temperaturu u objektu.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less