BRODISAN MM 150g
BRODISAN MM 150g
Šifra: 605  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 250.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

BRODISAN MM 25 je rodenticid - gotov meki mamaк, spreman za upotrebu - na bazi aktivne antikoagulantne supstance - bromadiolona, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacova (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamaк se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi, garaže, spremišta), a protiv pacova mamaк se koristi u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru oko objekata. PRIMENA: Mamaк se koristi u kutijama za mamke. a) Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti (u zavisnosti od infestacije) 100g do 200g (10-20 pojedinačnih kesica). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara. b) Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti (u zavisnosti od infestacije) 20g-40g mamka (2-4 pojedinačne kesice). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara. Kutije s mamkom treba postaviti na površine koje nisu izložene poplavama i atmosferskim uslovima (na primer kiši, snegu itd.). Kutije s mamkom treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana) od početka primene i bar jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamak prihvaćen od strane glodara, jesu li kutije s mamkom netaknute. Kutije s mamkom napuniti prema potrebi. Mamke u kutijama treba zameniti mamkom koji nije oštećen vodom ili zagađen prljavštinom. CILJANI ORGANIZMI: kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus) AKTIVNA SUPSTANCA: - 0.0025% bromadiolon(CAS br. 28772-56-7)

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less