KONZUL 1/1
KONZUL 1/1
Šifra: 63  JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,600.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: HLORPIRIFOS+ CIPERMETRIN NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Konzul je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Corel, Despot, Nurele d , Antocid... On (Konzul) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat. Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom. PRIMENA: KONZUL je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem za suzbijanje: 1. U zasadu jabuke i kruške: - Jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji od 0,075-0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode), tretiranjem pre početka ubušivanja gusenica u plodove - Zelene vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae) i pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginae) u koncentraciji od 0,075-0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode), tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija. 2. U usevu šećerne repe: - Repine pipe (Botynoderes punctiventris) u količini od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), tretiranjem na početku pojave imaga. - Lisne sovice (Mamestra brassicae, Mamestra oleraceae) u količini od 1-1,5 l/ha (10-15 ml na 100 m2), tretiranjem pre pojave larvi četvrtog stupnja (L4), a na osnovu procene ekonomske štete. 3. U usevu uljane repice: - Repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini od 0,75-1 l/ha (7,5-10 ml na 100 m2 ), tretiranjem na početku pojave imaga. Utrošak vode: - u zasadu jabuke i kruške: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2 ), - u usevu šećerne repe i uljane repice: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2 ). Maksimalni broj tretiranja u toku godine: dva puta. NAČIN PRIMENE: Primenjuje se folijarno, prskanjem do kapanja. NAPOMENE: Preparat se ne sme primenjivati u vreme leta pčela. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana posle primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama. MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA: Kompatibilnost: Može se mešati sa sredstvima na bazi diflubenzurona, dimetoata, pirimikarba i tirama. Nekompatibilnost: Ne sme se mešati sa sredctvima visokog sadržaja glikola i drugih alkohola. KARENCA (vreme između poslednje primene sredstva za zaštitu bilja i berbe/žetve): Za jabuku, krušku, šećernu repu: 28 dana. Za uljanu repicu: 56 dana. RADNA KARENCA (vreme u kojem nije dozvoljen rad ljudima u ponju i zaštićenom prostoru): jedan dan NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Konzul je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Corel, Despot, Nurele d... On (Konzul) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less