SCUDO 1/1
SCUDO 1/1
Šifra: 638  JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,870.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Scudo je tečno EC đubrivo sa bakrom. Naučno dokazano da SPREČAVA I LEČI NEDOSTATAK BAKRA, POVEĆAVA OTPORNOST BILJKE NA GLJIVIČNE I BAKTERIJSKE BOLESTI. Delovanje Scuda je brzo i efikasno. Bakar se brzo ugrađuje i mobilan je unutar biljke zahvaljujući vezivanju bakra za biljne aminokiseline i glukonsku kiselinu. ANTISTRES DEJSTVO SCUDO pomaže biljkama da brzo prevaziđu stres izazvan neravnotežom hranjivih elemenata. SASTAV Vodorastvorljivi bakar (Cu) 9.0% Organski azot (N) 3,0% Organska materija 27,5% Ukupno biljnih aminokiselina 45 g/l pH (1:5) 9.0 Specifična težina 1,3 kg/l U VINOGRADARSTVU: Folijarno: 1-3l/1000 lit. vode. (ili 10-30ml na 10 L vode) Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10-12 dana ako je potrebno. U VOĆARSTVU: Folijarno: 0.75-1.5 lit/1000 lit. vode. Ponoviti 2 ili 3 putatretman nakon 10-12 dana ako je potrebno. U POVRTARSTVU: Folijarno: 0.5-1.5 lit/1000 lit. vode. Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10-12 dana ako je potrebno.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less