ZEOLIT 1/1
ZEOLIT 1/1
Šifra: 650  JM: KG
Cena (mpc)
  • 190.00 RSD
Na lageru 10 Ima
Količina

Prirodni adsorbent mikotoksina. Minazel je proizvod baziran na prirodnom zeolitu, klinoptilolitu, sa dobro balansiranim odnosom izmenljivih katjona Ca/Na/K. Minazel poseduje aktivne centre koji su visoko efikasni u adsorbciji polarnih mikotoksina (aflatoksini i ergot alkaloidi) kojke adsorbuje i preko 85%. Minazel se pokazao delomično efikasan kod adsorbcije manje polarnih mikotoksina (Zearalenon,Ohratoksin A i T-2 toksin) koje adsorbuje 30-50 %. Minazel ne adsorbuje vitamine, mikroelemente i amino kiseline, ne ostavlja rezidue u mesu, mleku i jajima. DOZIRANJE: 0,5% (5 kg Minazela na 1 tonu potpune krmne smeše)

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less