EKTANON 100 ML
EKTANON 100 ML
Šifra: 67  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 790.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi. INDIKACIJE: Preparat je namenjen za uništavanje brojnih ektoparazita koji parazitiraju na domaćim životinjama. Kod konja i goveda: krpelji (lxodidae), šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), vaši (Anoplura, Malloplura, Mallopphaga) i muve (Brachycera). Ovce i koze: šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), krpelji (Ixodidae), vaši (Anoplura). Svinje: vaši (Anoplura) i šugarci (Sarcoptes). Psi: krpelji (Ixodidae), buve (Ctenocephalides canis) i šuga (Sarcoptes, Notoedres, Otodectes). DOZIRANJE: Preparat se primenjuje u sledećim koncentracijama: Goveda, konji i psi: 1:400 (tj. 2,5 ml/l vode) Koze i svinje: 1:1000 (tj. 1 ml/l vode) Ovce: 1:1000 (tj. 100 ml/100 l vode) 20 dana posle striženja. NAČIN PRIMENE: Primenjuje se spolja kupanjem, prskanjem ili pranjem kao vodena emulzija. Pošto životinje prilikom kupanja u bazenima, uvek na svom telu iznesu određenu zapreminu rastvora (do 10%), dopunjavanje i pojačavanje rastvora vrši se dodavanjem 35 ml preparata na svakih 10 l vode koja se dodaje. Životinje se pre svakog tretmana moraju napojiti! Ovce treba da provedu u kupki jedan minut uz obavezna dva gnjurenja. Prskanje se obavlja prskalicom. Treba isprskati celu životinju, dok ne bude vlažna. Za jednu životinju potrebna je količina od 1-5 l emulzije, zavisno od veličine životinje. Koliko će se često tretman primenjivati zavisi od vrste parazita, životnog ciklusa i klimatskih faktora. Krpelji se suzbijaju dva puta u intervalu od 20 dana. Tretman protiv vaši treba ponoviti posle 17 dana. Šuga se suzbija sa najmanje tri tretmana u intervalu od 10 dana. Osim toga potrebno je tretirati i očišćene staje, obore i pribor s emulzijom koncentracije 100 ml preparata na 1 l vode.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less