FASTAC 10-EC 50 ML
FASTAC 10-EC 50 ML
Šifra: 76  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 520.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Аlfa - cipermetrin 100 g/l DELOVANJE: folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. PRIMENA: Jabuka - za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella); koncentracija 0,015-0,018% (1,5-1,8 ml na 10 l vode); tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i lastare; odnosno za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,01-0,012% (1-1,2 ml/10 l vode); tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica. Kruška - za suzbijanje zimskie forme kruškine buve (Psylla pyri); koncentracija 0,02% (2 ml na 10 l vode); tretiranjem pred cvetanje ili kasnije; odnosno za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,01-0,012% (1-1,2 ml/10 l vode); tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica. Breskva - za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia pomonella); koncentracija 0,015-0,018% (1,5-1,8 ml na 10 l vode); tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i lastare; odnosno za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,01-0,012% (1-1,2 ml/10 l vode); tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica. Vinova loza - za suzbijanje pepeljastog moljca (Polychrosis botrana) i larve L1-3; koncentracija 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml na 10 l vode); tretiranjem protiv I ili II generacije 7 - 8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica. Strna žita - za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus); koncentracija 0,12-0,15 l/ha; tretiranjem u vreme prisustva mladih larvi. Šećerna repa - za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini 1,5-1,75 l/ha; tretiranjem u vreme prisustva gusenica mlađih larvenih stupnjeva (L1-3 - dok se hrane na listu); za suzbijanje sovice ipsilon (Agrotis ypsilon) u količini od 0,2 l/ha; tretiranjem u vreme prisustva gusenica mlađih larvenih stupnjeva (L1-3 - dok se hrane na listu). Kupus - zа suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae и Autographa gamma) u količini 0,08-0,012 l/ha (2 - 3 ml na 10 l vode); tretiranjem kada se primete prve gusenice. Ukrasno bilje u polju - zа suzbijanje tripsa (Thrips sp.); koncentracija 0,012-0,018% (1,2-1,8 ml na 10 l vode); tretiranjem kad se primete prva imaga. Luk - za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci); koncentracija 0,02% (2 ml na 10 l vode) KARENCA: Jabuka, kruška, breskva - 14 dana Vinova loza - 21 dan Strna žita - 35 dana Šećerna repa, kupus - 28 dana

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less