SEKVENCA 50 ml
SEKVENCA 50 ml
Šifra: 89  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 390.00 RSD
Na lageru 5 Ima
Količina

PRIMENA: SEKVENCA je sistemičmi fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Koristi se u: Zasadu jabuke: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis); tretiranjem preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje; u količini primene 0,13 l/ha (1,3ml na 100m²) za Podosphaera leucotricha i 0,13-0,2 l/ha (1,3-2 ml na 100m²) za Venturia inaequalis. Zasadu višnje i šljive: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa); tretiranjem od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH skale). Količina primene je 0,2 l/ha (2 ml na 100 m2). Zasadu vinove loze : za suzbijanje prozurokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator); tretiranjem pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Koncentracija primene je 0,012% (1,2ml u 10l vode). Usevu krompira: za suzbijanje prozrokovača crne pegavosti (Alternaria solani); tretiranjem preventivno, a najkasnije pre sticanja uslova za širenje oboljenja (faze 19-71 BBCH skale); u količini primene 0,5 l/ha (5 ml na 100m²). Usevu šećerne repe: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola); tretiranjem preventivno ili po pojavi simptoma; u količini primene 0,4-0,6 l/ha (4-6 ml na 100 m²). Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini: 3 puta za jabuku, višnju, šljivu, vinovu lozu i krompir, a 2 puta za šećernu repu. Za vinovu lozu vreme između dva tretiranja je 8-14 dana. Utrošak vode za jabuku, višnju, šljivu i vinovu lozu je 1000 l/ha ( 10 l na 100 m²), a za krompir i šećernu repu 200-400 l/ha ( 2-4 l na 100 m²). RADNA KARENCA (vreme kada nije dopušten rad ljudima u polju i zaštićenom prostoru posle tretiranja):do sušenja depozita. NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Sekvenca je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Vegas, Sigura, Score, Different... On (Sekvenca) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less