ASENA 2g
ASENA 2g
Šifra: 904  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 150.00 RSD
Na lageru 18 Ima
Količina

Jabuka 0,2 (2 g na 100 m2) Primenjuje se tokom vegetacije (11/54-71/81 BBCH skale), preventivno, a najbolje po precvetavanju (BBCH 71-79) Vinova loza 0,20 – 0,25 (1,5 ml u 10 l vode) Preventivno tretiranje tokom vegetacije (faze 11/13-79 BBCH skale) sistemik sa protektivnim, kurativnim, eradikativnim delovanjem i dugim rezidualnim delovanjem na bazi aktivne materije Krezoksim-metil koja pripada grupi Strobilurina. Inhibira mitohondrijalno disanje preko inhibicije citohrom reduktaze. Suzbija veliki broj patogenih mikroorganizama brojnih gajenih biljaka. SPEKTAR DELOVANJA namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). PREPORUKE I NAPOMENE: ne meša se sa preparatima na bazi Malationa i Hlorpirifosa. Za razliku od drugih fungicida pokazao je odlično delovanje i na visokim temperaturama vazduha pa se može preporučiti za primenu i tokom letnjih meseci u zasadu jabuke. Ne pospešuje mrežavost plodova, a potpomaže fiziološke aktivnosti koji se ispoljavaju u izraženijoj zelenoj boji i povećanju bio mase tretiranih biljaka. U uslovima povećane vlažnosti vazduha skratiti interval između tretmana na 7 do 10 dana. Izuzetnu efikasnost na venturiju pokazuje primenjen u kombinaciji sa fungicidom Fiesta (0,75 kg/ha) sa 1000 litara tečnosti po hektaru. Za suzbijanje pepelnice u uslovima vrlo visokog potencijala patogena početkom vegetacije preporučuje se primena u kombinaciji sa preparatima na bazi sumpora (Microthiol disperss 0,3%) uz utrošak vode 600 do 1000 l/ha.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less