SKAUT SC 250ml
SKAUT SC 250ml
Šifra: 92  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 1,690.00 RSD
Na lageru 8 Ima
Količina

Mezotrion 480 g/l DELOVANJE: selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova - teofrastova lipica( Abutilon theophrasti), štir obični (Abutilon theophrasti),prstenak poljski (Amaranthus retroflexus),vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),pepeljuga obična(Chenopodium album),pepeljuga srcolisna(Chenopodium hybridum),obična tatula(Datura stramonium),divlja salata(Lactuca seriola),poljska gorušica(Sinapis arvensis),pomoćnica obična(Solanum nigrum),obična mišjakinja(Stellaria media),persijska čestoslavica(Veronica persica),boca obična(Xanthium strumarium) PRIMENA: Kukuruz- u količini 0,15-0,25 l/ha, kukuruza od 2-8 listova, a korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6-8 listova KARENCA: Kukuruz obezbeđen vremenom primene

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less