O nama
 

Proizvodnja stočne hrane SZTR “AGROUNIKUM” osnovana je 1995 godine u privatnoj svojini kao mala mešaona stočne hrane. Već 2000 godine izgrađen je potpuno novi objekat i skladišni kapaciteti u vidu silosa i podnog magacinskog prostora. Proizvodni pogon čini oprema renomiranih proizvodjača čime je kapacitet i radni učinak 8t/h. Proizvodni pogon čine najsavremeniji uređaji za automatsko doziranje komponenti, horizontalna mešalica, automatska vaga, peletirka, ekstruder, presa za mineralne blokove

Ceo proces pakovanja robe stopostotno je automatizovan 2012 godine. Pakerica za pakovanje, Italijanskog proizvodjača “Imeco”, ima opseg pakovanja od 10kg do 40kg sa kapacitetom od maksimalnih 1200 vreća na sat. Slaganje robe vrši se pomoću paletizera Nemačke proizvodnje sa pratećim kapacitetom pakerice. Povećanje kapaciteta i obima proizvodnje pratilo je i povećanje skladišnog prostora gotovih proizvoda koji je kapaciteta 525 tona gotovih smeša. Roba se odlaže na paletama i slaže u paletne regale.

Proširenje kapaciteta pratilo je i niz drugih inovacija u pogledu poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda, primenom najsavremenijih naučno tehničkih dostignuća iz oblasti ishrane domačih životinja. Posebna pažnja poklanja se odabiru kvalitetnih i zdravstveno bezbednih sirovina. Rezultat toga je upotreba nutritivnih dodataka kao što su: arome, sintetičke aminokiseline (lizin, metionin….), probiotici, organski mikroelementi. Karakteristika naših proizvoda je da u svom sastavu ne sadrže hraniva animalnog porekla.

Poslovna politika SZTR “AGROUNIKUM”-a je stalno praćenje trendova i uvodjenje inovacija u proces proizvodnje. Naša želja je da proizvodnjom stočne hrane vrhunskog kvaliteta doprinesemo vrhunskim rezultatima u proizvodnji domaćih životinja. Proizvodni program SZTR “AGROUNIKUM”’-a čini proizvodnja potpunih i dopunskih smeša za sve vrste domaćih životinja kako po proizvođačkoj specifikaciji tako i na zahtev kupaca, kao i proizvodnja mineralnih blokova za lizanje za sve vrste domaćih i divljih životinja obogaćenih sa makro i mikro elementima. Kvalitet ovih smeša je u skladu sa važećim pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje.

U organizaciji SZTR “AGROUNIKUM“ Novi Sad primenjuju se sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i HACCP sistem upravljanja bezbednošću hrane prema preporukama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4 - 2003.

Kontrola kvaliteta

 
expand_less